הפרופיל הקלאסי מגיע במגוון רחב של מידות ומתאים למפתחים בינוניים בקוים ישרים וללא חלוקות אשר מעניקים מראה נקי ואסטטי.

ניתן לשלב בפתיחות שונות ושילובים קבועים כדוגמת ציר, קיפ, דריי קיפ והזזה.